Portal elektronske prijave deteta eUprava – eVrtić

Naziv usluge

  • Upis dece u Predškolsku ustanovu

Organ zadužen za sprovođenje

Predškolska ustanova „Maslačak
Adresa: Nova bb
Telefon : 020/741-207, 020/  741-284
Adresa elektronske pošte: racunovodstvomaslacak@gmail.com , vrticmaslacaksj@gmail.com ,

Nadzorni organ

  • Opštinska uprava Sjenica

Opis

Predškolska ustanova raspisuje Konkurs za upis dece za radnu 2020/2021 godinu. Konkurs se objavljuje u periodu od 01.04.2020 do 15.06.2020. godine.

U Predškolsku ustanovu može da se upiše dete na zahtev roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika:

  1. deca uzrasta od 6 meseci do 3 godine (jasle);
  2. deca uzrasta od 3-6,5 godina celodnevni boravak
  3. deca uzrasta od 3-6,5 godina poludnevni boravak

Prijava elektronskim putem moguća je za samohrane roditelje gde su oba roditelja poznata, za roditelje koji nisu državljani Republike Srbije, za decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite, i dr.

Roditelj će dokaz o navedenom status dostaviti Predškolskoj ustanovi (skeniranu ili fotografisanu) na meil: zekovic.amir@gmail.com, ili će dostaviti Predškolskoj ustanovi po okončanju vanrednog stanja.

Obrazac Prijave za preuzimanje (ukoliko roditelj ne želi da podnese zahtev online, već želi Prijavu da podnese direktno u Predškolskoj ustanovi).

Opis Usluge

Prijava deteta u predškolsku ustanovu putem portala eUprava omogućava roditeljima tu pogodnost da ne moraju da dostavljaju nijedan dokument jer se svi potrebni podaci automatski, elektronski pribavljaju iz matične knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta.

Uputsvo za roditelje – link eVrtic-uputstvo za roditelje (docx i pdf)

Pomenuta usluga je dostupna na portalu eUprava svim registrovanim korisnicima portala, a roditelji mogu koristiti uslugu i prijaviti dete u željenu predškolsku ustanovu u terminu trajanja konkursa naše  predškolske ustanove.

Usluga eVrtić namenjena je roditeljima koji su državljani/ke Srbije, a pojedine predškolske ustanove pružaju ovu uslugu i u slučaju da je jedan od roditelja strani državljanin/ka.

Korisne informacije o uslugama eVrtića možete naći na sledećim linkovima:

Kreiranje naloga I registracija.

Prijava korisničkim imenom i lozinkom

– Osnovni nivo pouzdanosti –

Prijava korisničkim imenom i lozinkom predstavlja osnovni nivo pouzdanosti i ovim korisnicima dostupan je ograničen broj elektronskih usluga.

1. Na https://www.euprava.gov.rs/ u gornjem desnom uglu u padajućoj listi odabrati opciju Prijava.

evrtić predškolska ustanova maslacak

2. Izaberite način prijave „Prijava korisničkim imenom i lozinkom“.

3. Unesite podatke:

· korisničko ime (mejl adresu koju ste uneli prilikom registracije) i lozinku .

Zaboravili ste lozinku?

Na stranici Prijava ispod dugmeta „Prijavite se“ potvrdite na link „Zaboravili ste lozinku?“.

Otvoriće se stranica za ponovno postavljanje lozinke.

Upišite Vaše korisničko ime (adresu elektronske pošte koju ste uneli prilikom registracije korisničkog naloga) i potvrdite na dugme „Podnesi“.