Upustvo za roditelje

Upustvo za roditelje u word dokumentu, možete preuzeti klikom na dugme “Download now”.

Download Now

Primer zahteva za prijavu deteta u predškolsku ustanovu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пријава детета у предшколску установу

 

 

 

 

 

 

Садржај документа:

 

 

Пре објављивања услуге на Порталу (предуслови за ЈЛС и ПУ1)

Пре самог пуштања услуге у продукцију, неопходно је да​​ ЈЛС или предшколска установе​​ (какав год њихов интерни договор буде) обезбеде следеће:​​ 

 • Да запосленима,​​ којима желе да омогуће приступ обради захтева/преузимању захтева и „алату“ за проверу података, обезбеде квалификоване електронске сертификате​​ (Прилог​​ 2).

 • Да Канцеларији ИТЕ доставе списак запослених којима је потребно омогућити приступ овим системима. Такође, обавеза је да Канцеларији ИТЕ на време доставе информацију уколико је некоме потребно укинути приступ (ради престанка радног односа или промене радног места).

 • Да утврде,​​ на који начин​​ желе да обрађују захтеве и да о томе јасно ставе назнаку у текстуалном делу услуге.

 • Да своје запослене​​ обавесте​​ и обезбеде прилагођавање процеса рада​​ договореном начину обраде захтева како би у свим предшколским установама на тој ЈЛС био уједначен начин обраде захтева.

 • Да Канцеларији ИТЕ доставе текстуални опис услуге (пример у​​ Прилогу​​ 1).​​ Обавезни елементи текстуалног описа у делу​​ где и како​​ су и Ко нема права на онлине подношење пријаве, Како ће родитељи знати да је пријава узета у обзир и Када и на који начин ће бити обавештени о резултатима Конкурса. ​​ Идентичан текст​​ је ПУ у обавези да објави и на свом веб сајту.

 • Да благовремено доставе измене текста описа услуге и образаца (Текст услуге се мења у складу са ново објављеним Конкурсом).

 • Да доставе све потребне линкове ка Конкурсу објављеном на страни интернет презентације​​ ЈЛСа као и предшколске установе (уколико постоји интернет презентација предшколске установе).

 • Да благовремено обавесте Канцеларију ИТЕ о датуму почетка и завршетка Конкурса.​​ 

 • Да нам доставе списак предшколских установа са припадајућим објектима.

 • Да обезбеди контакт особу и контакт маил адресу на коју ће Канцеларија ИТЕ прослеђивати сва питања родитеља/корисника која нису техничке природе.​​ 

 

Пре самог пуштања услуге на продукцију,​​ Канцеларија ИТЕ​​ има обавезу да:

 • Одржи обуку за запослене у предшколској установи (обука за обраду захтева и коришћење „алата за проверу података“).

 • Обезбеди Упутства за рад на обрађивачком панелу, као и за „алат за проверу података“.

 • Пружа техничку подршку за рад на системима Портала еУправа свим запосленима у предшколској установи који раде на овим системима

 • Пружа техничку подршку свим родитељима/корисницима који имају техничких потешкоћа у попуњавању електронске Пријаве детета у предшколску установу, а сва остала питања прослеђује на договорени маил предшколске установе или ЈЛСа. ​​​​ 

Поступак подношења Пријаве за упис у вртић преко Портала еУправа​​ (родитељи)

 

До услуге се долази са почетне стране Портала еУправа, одабиром услуга за грађане, област​​ Породица​​ па ситуација​​ Деца. На понуђеној листи свих услуга​​ у области​​ Деца​​ при дну листе налази се услуге „Пријава детета у предшколску установу“.

Одабиром ове услуге отвара се страница на којој се налази листа свих предшколских установа у којима је могуће поднети пријаву на овај​​ начин​​ (електронским путем преко Портала еУправа).

 

Након што родитељ одабере предшколску​​ установу за коју жели да аплицира​​ отвара​​ се страница са​​ текстом​​ описа​​ услуге који је ту у сврху информисања родитеља у вези са специфичностима Конкурса, као и да​​ упути​​ родитеље на који начин подносе електронску пријаву, и све остале информације неопходне родитељу да се што лакше снађе.

У прилогу овог документа​​ наведен је ПРИМЕР текста описа услуге​​ -​​ Прилог 1

Текстуални део услуге​​ треба да​​ служи да се родитељи информишу како да електронски поднесу захтев, која су ограничења и на који начин ће добити повратну информацију да ли су успешно уписали дете у вртић. ​​​​ 

Када се родитељ боље упозна са опцијама подношења Пријава за упис у вртић, покреће услугу на устаљен начин за​​ подношење​​ електронских захтева на Порталу еУправа (дугме еУСЛУГА).

 

Попуњавање електронског обрасца

 

Обавезно је попунити сва поља.

 

На самом почетку електронске форме за попуњавање, у пољу назив установе стоји назив установе коју је родитељ одабрао (пре текстуалног описа услуге) и ово поље је на обрасцу само информативног типа, није могуће мењање података у пољу „назив установе“.

 

Оно што родитељи морају прво да попуне је одабир објекта за који​​ желе​​ да аплицирају, уз могућност да унесу​​ још два објекта који су други и трећи избор уколико за први не буде места.

Одабир објеката родитељ врши на основу понуђених падајућих листа, где се појављују само објекти за конкретну предшколску установу.​​ Бира облик рада (јаслице, вртић), као и жељени месец уписа.

 

НАПОМЕНА: Шифарник предшколских установа са припадајућим објектима треба да нам обезбеди и достави предшколска установа.​​ 

 

Затим је потребно да се родитељи изјасне у вези са радним статусом. Податак бирају из падајуће листе, није дозвољен слободан унос текста.​​ Понуђене опције*​​ за одабир радног статуса су:

 • Запослени

 • Пензионери

 • Незапослени

 • Студенти

 • Волонтери

 • Запослени у иностранству

 • Лица која обављају​​ неки вид праксе

 • Остало

*НАПОМЕНА:​​ Ова листа понуђених опција дефинисана је од стране правног тима ЦРОСО.​​ 

 

Одмах испод ових поља за одабир радног статуса, стоји напомена:

 

Затим следи попуњавање података о броју деце у породици, основних података о детету (име, презиме, датум рођења, ЈМБГ, адреса становања), као и податак о​​ подносиоцу захтева (отац или мајка).​​ Податак о​​ подносиоцу​​ захтева бира се из понуђене листе*:

 • Мајка

 • Отац

 • Старатељ

 • Хранитељ

*Листа је установљена у сарадњи са​​ Градском Управом Града Београда,​​ Сектор дечије заштите.

 

НАПОМЕНА:​​ Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Републике Србије, за децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. Предшколска установа није у могућности да​​ прихвати​​ пријаву електронским путем јер је неопходно доставити документацију којом се доказује наведено.​​ Ово је податак који треба да стоји у опису услуге како би га подносилац пријаве био свестан пре него започне електронско попуњавање пријаве.

 

 

 

На крају овог дела стоји обавештење:

 

НАПОМЕНА:​​ Ако подносилац захтева назначи да је старатељ или законски заступник, систем ће дозволити електронско подношење пријаве, али ће на самом крају​​ подносиоцу​​ исписати поруку да је потребно да додатну документацију доставе у предшколску установу.

 

Затим је потребно уписати податке о оба родитеља (име, презиме, адреса пребивалишта, ЈМБГ, радно време).

 

 

 

На крају је потребно попунити​​ здравствене податке о детету и специфичне податке о детету.

 

 

НАПОМЕНА: Уколико постоје неке сметње у развоју,​​ систем ће дозволити наставак подношења захтева, али ће на самом крају родитељ добити поруку да је неопходно доставити потребну документацију с тим у вези у​​ предшколску​​ установу.

​​ 

Попунити специфичне податке о детету:

НАПОМЕНА: Уколико је чекирано нешто у специфичним подацима, такође је неопходно додатно доставити документацију предшколској установи.

 

Систем ће дозволити подношење захтева, али ће родитељ добити поруку:

Одабрали сте једно или више поља у делу --Специфични подаци о детету--, молимо Вас да проверите документацију којом треба да допуните пријаву.​​ Списак​​ потребне​​ документације се налази на линку Потребна документација. Потребно је предшколској установи хитно доставити документацију којом доказујете.​​ За све додатне информације можете се обратити предшколској установи.

 

 

 

 

На самом крају попуњавања овог​​ електронског​​ обрасца Пријаве, неопходно је да родитељ који је подносилац овог захтева ДА сагласности:

Да би систем дозволио подношење захтева,​​ родитељ мора дати све три сагласности, у супротном на екрану ће бити исписана порука:​​ Морате дати сагласност за коришћење наведених податка у сврху уписа детета у предшколску установу“ а неће му бити​​ омогућено​​ подношење захтева електронским путем.  ​​ ​​ ​​​​ 

​​ 

Ако је све попуњено, потврдити на дугме:

Након тога родитељ ће на екрану​​ видети исписане све податке добијене аутоматском провером.

 

Уколико​​ се​​ родитељ​​ не слаже​​ са подацима​​ које види,​​ на дну екрана има опцију да се врати на „претходни корак“ и промени податке у електронском обрасцу, а уколико је сагласан потврђује на дугме „поднеси захтев“.