Vrtić bez granica

Projekat “Vrtići bez granica” realizuje se uz podršku Ministarstva prosvete i nauke i UNICEF-a, a za neposrednu implementaciju je zadužen Centar za interaktivnu pedagogiju. Osnovni cilj projekta je povećanje obuhvata dece uzrasta od 3 do 5,5 godina predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, sa posebnim fokusom na decu iz osetljivih grupa, odnosno decu kojoj je iz različitih razloga predškolsko vaspitanje i obrazovanje bilo nedostupno.Plan je da projekat zaživi kao stalna ponuda PU uz materijalnu podršku osnivača.

Ovim programom je obuhvaćeno 26-ro dece koja svakodnevno po četiri sata borave u posebno pripremljenim uslovima i prostoru.
Elementi vremenskog rasporeda u ustanovi su aktivnosti po izboru dece, usmerene i kombinovane aktivnosti, jutarnje telesno vežbanje, rekreativne pauze, vreme za zadovoljavanje higijenskih potreba, obroci i spavanje.
Raspored je fleksibilan, vodi se računa o uzrasnim i individualnim potrebama, uslovima rada, aktuelnim zbivanjima i sl.

Osnove programa zasnivaju se na različitosti stavova, otvorenosti i slobodi stvaralačkog vaspitno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama.Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja su jedinstven vaspitno-obrazovni program koji je razrađen u modelu A i B.Specifičnost razrade modela nalažu i posebna uputstva za planiranje vaspitno-obrazovnog rada.Oba modela imaju ravnopravan tretman.

Predškolska ustanova odabrala je model A jer daje mogućnosti programiranja, planiranja vaspitno-obrazovnog rada predškolske ustanove u skladu sa dečjim potrbama i interesovanjima.