Zahtev za prijavu deteta u predškolsku ustanovu ( PDF)

Zahtev za prijavu deteta u predškolsku ustanovu u PDF dokumentu, možete preuzeti klikom na dugme “Download now”.

Download Now

Primer zahteva za prijavu deteta u predškolsku ustanovu

2

 

 

 

 

Број захтева:​​ 

(попуњава запослени у предшколској установи)  ​​​​ 

 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈАВУ​​ ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

 

Назив​​ предшколске установе:

 

 

 

• У​​ који вртић бисте уписали дете:​​ 

1.

 

2.

 

3.

 

 ​​​​ Да ли сте конкурисали у неку другу установу и коју:  ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

​​ _____________________________________________________________________________________________

 

• Васпитна група​​ (заокружити):​​ 

1. Јасле (узраст до 3 године)

2. Вртић (узраст од 3 до 5,5 година)

3. Припремни предшколски програм полудневни (узраст од 5,5 до 6,5 година)

4. Припремни предшколски програм целодневни (узраст од 5,5 до 6,5 година)

5. Развојна група – са сметњама у развоју

 

 

• Уписати жељени месец уписа​​ :​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ __________________________________

 

• Радни статус родитеља (заокружити):

 

 

Мајка:

1.​​ запослена

2.​​ пензионерка

3.​​ незапослена

 

 

 

4.​​ студенткиња

5.​​ запослена у иностранству

6. остало

 

 

 

Отац:

1.​​ запослен

2.​​ пензионер

3.​​ незапослен

 

 

 

4.​​ студент

5.​​ запослен у иностранству

6. остало

 

 

 

​​ Уписати број деце у породици: ​​ ___________

 

        • Јединствени матични бројеви​​ деце у породици:​​ 

ЈМБГ​​ ​​ првог​​ детета:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈМБГ​​ ​​ другог​​ детета:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈМБГ​​ трећег​​ детета:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈМБГ четвртог​​ детета:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈМБГ петог​​ детета:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈМБГ шестог​​ детета:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈМБГ седмог​​ детета:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈМБГ осмог​​ детета:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈМБГ деветог​​ детета:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈМБГ десетог​​ детета:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Дете​​ за које се подноси захтев​​ је по редоследу рођења​​ (уписати број):​​ 

 

 

​​ Број​​ ​​ деце​​ у​​ породици​​ која​​ већ​​ похађају предшколску установу (навести​​ име, презиме​​ и​​ објекат):

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 

 

Јединствени матични број детета​​ за које​​ се подноси захтев:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​ Датум рођења:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме детета:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место рођења, општина и држава:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса становања:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Општина:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме подносиоца захтева:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈМБГ:*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакт телефон – фиксни и мобилни:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подносилац захтева​​ је:  ​​ ​​ ​​​​ ​​ мајка  ​​ ​​ ​​​​ ​​ отац  ​​ ​​​​ ​​ ​​ старатељ  ​​​​  ​​​​ ​​ хранитељ  ​​ ​​​​ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О МАЈЦИ​​ ДЕТЕТА

 

Име и презиме:

 

Адреса становања:

 

Контакт телефон - фиксни и ​​ мобилни:

 

Назив, адреса фирме и број телефона:

 

Радно време:

 

ЈМБГ:*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОЦУ ДЕТЕТА

 

Име и презиме:

 

Адреса становања:

 

Телефон - фиксни и ​​ мобилни:

 

Назив, адреса фирме и број телефона:

 

Радно време:

 

ЈМБГ:*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ПОДАЦИ О ДЕТЕТУ*

 

Здравствени проблеми:

​​ да  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ не

Специфичан начин храњења, дијета, апетит:

 

Дом здравља​​ у коме је картон:

 

Сметње у развоју детета:

​​ да  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ не

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ПОДАЦИ О ДЕТЕТУ*

 

​​ ​​ Породица са тешко оболелим дететом  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ ​​ Породица која има дете са сметњама у развоју

​​ ​​ Тешко оболели родитељ детета

​​ ​​ Дете под старатељством

​​ ​​ Хранитељска породица

​​ ​​ Породица корисник новчане социјалне помоћи

​​ ​​ Расељена или прогнана породица

​​ ​​ Дете из социјално нестимулативне средине

​​ ​​ Самохрани родитељ

​​ ​​ Родитељ у притвору или затвору

​​ ​​ Родитељ запослен у иностранству

​​ Породица у којој има насиља

​​ ​​ Родитељ ратни инвалид  ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

​​ ​​ Препорука​​ центра за социјални рад

 

  • Сагласан/сагласна сам да се​​ нарочито осетљиви​​ подаци, у складу са Законом о заштити података о личности,​​ користе искључиво у сврху уписа детета у предшколску установу.

  • Под​​ потпуном​​ одговорношћу изјављујем да су наведени подаци​​ тачни.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ДА  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ НЕ ​​ ​​​​ 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

 

________________________________

 

  • Сагласан/сагласна сам да запослени у предшколској установи прибави податке из матичне књиге рођених,​​ ​​ податке о радно-правном статусу и податак о тренутном пребивалишту​​ који су садржани у​​ Матичној књизи,​​ бази Централног регистра обавезног социјалног осигурања​​ и бази Министарства унутрашњих послова, увидом у исте, по службеној дужности​​ (заокружити један од понуђених​​ одговора):

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ДА  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ НЕ ​​ ​​​​ 

 

___________________________

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

 

________________________________

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ (уписати​​ место,​​ датум)

 

Уколико подносилац захтева није дао сагласност,​​ заокруживши „НЕ“,​​ запослени у предшколској установи у обавези је да подносиоца информише о допунској документацији​​ коју​​ је потребно​​ да достави предшколској установи.​​ 

 

 

 

 

 

Уколико је подносилац захтева сагласан да се подаци прибаве по службеној дужности, поља у овој рубрици попуњава запослени у предшколској установи, уписујући податке добијене на основу провере електронским путем преко Портала електронске управе Владе РС

 

Радно-правни статус​​ мајке:​​ 

Радно-правни статус​​ оца:​​ 

Број​​ деце​​ утврђен​​ на основу провере извода из матичне књиге рођених​​ мајке:

Тренутно пребивалиште детета:

Датум провере:

 

Потпис запосленог у ПУ: